Η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου...

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου παίζει σημαντικό ρόλο στις μέρες μας, ιδίως κατά την πώληση αλλά ακόμα και στην ενοικίασή του, γι' αυτό και η εταιρία μας αναλαμβάνει την μελέτη και έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας καθώς και την εκτίμηση αυτού μετά την έκδοση των πιστοποιητικών.

To Top